1500 panelen op Studiocentrum

28 april 2024
mediagroen

Media Park Enterprise heeft 1500 zonnepanelen op het Studiocentrum geplaatst. Als uitgegaan wordt van panelen met een piekvermogen van 400Watt, dan wekt de installatie maximaal 600kW op. Dat komt overeen met een jaaropbrengst van ongeveer 540.000kWh. Wat gelijk staat aan het jaarverbruik van 150 tot 200 huishoudens. Met de installatie van deze 1500 panelen komt het totaal voor alle gebouwen op het Media Park uit op ongeveer 5000 panelen.

Op onderstaande satellietfoto is te zien dat het hoofddak boven studio’s 1-6 voorzien is van zonnepanelen. Op het lagere dak aan de oostkant staan tegenwoordig zoveel luchtbehandelingsinstallaties dat daar relatief weinig plek is voor panelen.

In totaal 5000 zonnepanelen op het Media Park!

Met de installatie van deze 1500 panelen komt het totaal voor alle gebouwen op het Media Park uit op ongeveer 5000 panelen. Met deze 5000 panelen wordt per jaar ongeveer 1.800.000kWh aan stroom opgewekt. Dat is veel, maar het stroomverbruik van het geheel van het Media Park is dusdanig dat de opgewekte zonnestroom daarvan slechts ongeveer 1/20e dekt. Het percentage van het verbruik dat gedekt wordt uit zonne-energie verschilt per eigenaar / gebruiker. Media Park Enterprise heeft veruit de meeste panelen op zijn gebouwen geïnstalleerd. Ongeveer 3000 van de 5000 panelen liggen op gebouwen van Media Park Enterprise. De overige 2000 zijn verdeeld over gebouwen van een zestal andere eigenaren.

Verdere kansen voor verduurzaming zijn gelegen in het van zonnepanelen voorzien van de parkeerdekken. En de overgang van gasgestookte warmteopwek naar warmtepompen die voor de komende jaren in voorbereiding is.