NOS installeert panelen en groendak

30 november 2023
mediagroen

De NOS heeft op haar gebouw op het Media Park, het Videocentrum, het afgelopen jaar een aantal duurzame maatregelen genomen. Op de verschillende dakdelen van het NOS gebouw liggen nu 517 panelen met een totale capaciteit van 235kWpiek. Dat is voldoende voor een totale opwekcapaciteit per jaar van meer dan 200.000kWh, gelijk aan het jaarverbruik van ongeveer 80 huishoudens.

Vanwege de hoogteverschillen in het dak en de vele satellietschotels en andere apparatuur, zijn de zonnepanelen verdeeld over meerdere groepen om het dakoppervlak optimaal te kunnen benutten.

Naast de zonnepanelen heeft de NOS ook een groendak aangelegd van 883m2. Dit groendak ligt op de daken die vanwege schaduwligging niet geschikt zijn voor zonnepanelen. Deze dakdelen liggen juist meer in het zicht vanuit de kantoorruimten, het groendak veraangenaamt de werkomgeving doordat het een natuurlijker uitzicht biedt dan de bitumen dakbedekking van voorheen.