Intentie duurzame energie Media Park

2 september 2022
mediagroen

Het Media Park heeft al vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw een warmtenet, met twee energiecentrales, waar het grootste deel van de gebouwen op is aangesloten. Daarmee heeft het Media Park al meer dan een halve eeuw een warmtesysteem dat nu in de energietransitie steeds meer gemeengoed wordt.

Bij de verzelfstandiging van het Media Park in de jaren 90/00 is de exploitatie en beheer van dit warmtenet voor een periode van 20 jaar vastgelegd. Dat contract zou binnenkort aflopen, wat mogelijkheden bood om vaart te maken met de energietransitie. Tegelijkertijd moest de energielevering voor alle voorzieningen op het Media Park gewaarborgd worden.

Energiecentrum 1 op het Media Park

Ennatuurlijk en Media Park Enterprise tekenen intentieovereenkomst

Ennatuurlijk en Media Park Enterprise hebben een intentieovereenkomst getekend, waarin afspraken zijn gemaakt over een gezamenlijke verkenning van de mogelijkheden om de energieopwekking en -levering op het Media Park te verduurzamen.

Belangrijk onderdeel van de overeenkomst is dat de lopende leveringsovereenkomst van Ennatuurlijk verlengd wordt tot 31 december 2024. Het doel van de intentieovereenkomst is een gezamenlijk verduurzamingsplan en een nieuwe langjarige overeenkomst voor de levering van energie op het Media Park.

Tim Sleegers, Media Park Enterprise: “Na de aanleg van ongeveer 3.000 zonnepanelen in 2021 en 2022, is dit de volgende belangrijke stap in de verduurzaming van energieopwekking en – levering op het Media Park.”

Nieuwe dakisolatie voordat de zonnepanelen worden geplaatst op Studio 24

Suzanne Sweerman, Ennatuurlijk: “Het Media Park beschikt over eigen voorzieningen voor de opwekking en transport van energie, waaronder een installatie voor de opslag van warmte en koude sinds 2001. Dit collectieve energie systeem vormt een uitstekend vertrekpunt voor verdere verduurzaming, welke wij de komende jaren gefaseerd willen gaan realiseren. We gaan samen met Media Park Enterprise, de gebouw-eigenaren en de gebruikers van het Media Park op zoek naar de optimale balans tussen klimaatimpact en betaalbaarheid, en de maatregelen die getroffen moeten worden om deze nieuwe balans te bereiken.”

Bron: https://www.mediapark.nl/6716-2/

Over Ennatuurlijk 

Ennatuurlijk helpt met het verduurzamen van Nederland. We koppelen buurten aan lokale bronnen voor comfortabele verwarming en verkoeling. Elk van deze oplossingen vraagt om een specifieke aanpak. Daarom nemen we gemeentes, woningcorporaties, bouwers en bewoners aan de hand en delen we onze jarenlange ervaring en kennis met ze. Samen zorgen we ervoor dat iedereen in Nederland snel toegang krijgt tot duurzamere energie.

Meer informatie over Ennatuurlijk vindt u op www.ennatuurlijk.nl.

Over Media Park Enterprise
Media Park Enterprise biedt huisvesting aan ca. 65 mediabedrijven op het Media Park in Hilversum. Op het Media Park werken dagelijks zo’n 6.000 media professionals aan het creëren van content en uitzenden daarvan via radio, televisie en internet. Het Media Park is daarmee hét episch centrum van de mediasector in Nederland.