Pensioenfonds moet verduurzamen

11 april 2022
mediagroen

Een van de onderwerpen die eind 2021 werd aangedragen om vanuit de mediasector te organiseren was het bewegen van pensioenfondsen om hun beleggingsportefeuille te verduurzamen. Een aantal medewerkers heeft er hard aan gewerkt om de verschillende directies zover te krijgen dat ze hier een standpunt over innamen. Acht publieke omroepen gaan nu met het pensioenfonds PNO Media in gesprek om te komen tot een afbouw in beleggingen in de fossiele industrie en verduurzaming van de beleggingsportefeuille.

Elleke Claessen en Wim Amels vertelden over hun initiatief op de Groene Lunch van dinsdag 5 april:

Steun je ze in hun streven? Onderteken dan hun petitie “Een goed pensioen met fatsoen”.

PNO geeft zelf aan dat nu 3,0% van haar portfolio besteed is aan bedrijven die actief zijn in fossiele energie:

  • Op dit moment trekken vooral de beleggingen van pensioenfondsen in fossiele energie de aandacht. PNO Media belegt in sectoren die actief zijn in olie, gas, energie en mijnbouw. In totaal belegde PNO Media in januari € 236 miljoen in fossiele brandstoffen. Dat is 3% van de totale beleggingsportefeuille van € 8 miljard. Onze beleggingen in ‘fossiel’ zijn als volgt verdeeld.

In een open brief roepen VPRO, AVROTROS, BNNVARA, EO, HUMAN, KRO-NCRV, NTR en Omroep ZWART het pensioenfonds op concrete stappen te zetten op vier gebieden:

  • het desinvesteren in fossiele industrie
  • het opstellen van concrete, meetbare en ambitieuze doelstellingen op klimaat
  • de dialoog aan te gaan met grootverbruikers
  • te accelereren op investeringen met een positief effect voor het klimaat.

Bij de VPRO zijn Elleke Claessen en Wim Amels aanspreekpunt voor deze actie.

PNO Media beheert namens bijna 500 organisaties uit de mediasector en ICT een vermogen van ruim 7 miljard euro. Daarmee vervult het fonds volgens de omroepen een belangrijke maatschappelijke rol in de Nederlandse samenleving. De omroepen zien voor PNO Media grote kansen om met een duurzame en groene beleggingsstrategie een relevante en noodzakelijke bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Het hele artikel is te lezen op de site van de VPRO, daar is ook de brief die verzonden is te downloaden.