De #grafiekvandedag

11 april 2022
mediagroen

Op 5 april sprak Martien Visser op de Groene Lunch in Beeld en Geluid over de omvang van onze energietransitie. Over welke positieve berichten daar uit voortkomen, maar ook over welke kritische noten we daarbij moeten plaatsen.

Martien Visser is lector energietransitie & netwerken aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Hij doet onderzoek naar de groei in duurzame energie in Nederland en plaatst die groei in context. Dit doet hij met zijn Twitter feed #grafiekvandedag. In zijn lezing voor de Groene Lunch gaf hij 7 tips om voor ogen te houden in berichtgeving over de energietransitie en verduurzaming:

In de week van de Groene Lunch werd, zo blijkt nu, een record gevestigd. Nog nooit kwam er een groter deel van onze electriciteit uit zon- en windenergie. Maar liefst 54% kwam uit hernieuwbare bronnen. Lees hier meer in het artikel van de NOS. In het artikel is een #grafiekvandedag van Martien als bron opgenomen: