Groen herstel voor Media Park?

23 september 2020
mediagroen

Herstelplannen voor na de Coronacrisis zijn aan de orde van de dag. Hier ligt een uitdaging én een kans om economisch herstel te koppelen aan groen herstel!

MediaGroen heeft een rapport opgesteld met een overzicht van de nieuwe Europese, en Nederlandse fondsen, van de beoordelingseisen en van lopende en uitgebreide maatregelen waar groene projecten op het Media Park, de Mediastad en andere gebouwde omgevingen aanspraak op kunnen maken. Dit rapport is hier te downloaden.

Europese regeringsleiders hebben het Next Generation EU fonds vastgesteld; een coronaherstelfonds van 750 miljard euro, waarvan een deel is toegewezen aan Nederland. Het ziet er naar uit dat de hiervoor ingediende herstelplannen beoordeeld gaan worden aan de hand van een recent opgestelde groene activiteitenlijst inclusief beoordelingscriteria, een zogeheten Taxonomie. In deze Taxonomie is opgenomen dat investeringsactiviteiten aan tenminste één van de zes door de EU vastgestelde milieudoelstellingen dienen te voldoen: 

 • beperking van klimaatverandering;
 • aanpassing aan klimaatverandering en de gevolgen daarvan;
 • duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen;
 • beperking van klimaatverandering;
 • transitie naar een circulaire economie;
 • preventie en bestrijding van verontreiniging en
 • bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen.

Verder bepaalt de Taxonomie dat een economische activiteit pas groen is, als voldaan is aan deze vier eisen: 

 1. de economische activiteit draagt substantieel bij aan tenminste één van de zes milieudoelstellingen in de taxonomieverordening én 
 2. doet geen ernstige afbreuk aan één van de andere milieudoelstellingen in de taxonomieverordening (principe ‘Do No Significant Harm’) 
 3. de economische activiteit doet geen afbreuk doen aan sociale normen, zoals mensenrechten en arbeidsrechten. 
 4. De economische activiteit voldoen aan nader vast te stellen technische screeningscriteria. 

Naast de EU is ook Nederland dit najaar druk bezig om maatregelen ten behoeve van economisch herstel vast te leggen. Naast een nieuw Nationaal Groeifonds wordt een aantal bestaande regelingen uitgebreid om herstel na Corona te bevorderen. En hoewel de investeringseisen nog niet altijd even groen zijn, zijn wel veel regelingen en maatregelen gekoppeld aan doelstellingen die aansluiten bij de afspraken over de EU Green Deal, de UN Sustainable Development Goals en het Parijse en Nederlandse Klimaatakkoord. Nederlandse bedrijven en de Nederlandse bevolking vinden dat ook zeer belangrijk. 

Klimaatadaptatie, nieuwe en herstel van bestaande bouw, energietransitie en -infrastructuur, circulaire economie en emissieloze mobiliteit zijn onderwerpen waar groene projecten in de gebouwde omgeving bij aansluiten. Het is nú tijd om voor te sorteren op deze ontwikkelingen en om groene projecten binnen Media Park en Mediastad te ontwikkelen. Om zo gebruik te kunnen maken van de beschikbare fondsen voor groen herstel. 

Wil je meer weten over het rapport, neem dan contact op met Frank Visser van MediaGroen via frank.visser@mediagroen.nl