Sky Gods, wat vliegen ons kost

3 juli 2019
mediagroen

Bernice Notenboom maakt Sky Gods, the price of our love for flying. Een spectaculaire film die ze samen met de internationale luchtvaartindustrie maakt — over de toekomst van vliegen waarbij alles onder de loep wordt genomen: van offsets, materialen, bio-brandstof, synthetische kerosine, elektrisch, vlieggedrag, etc.

Avonturierster en klimaatjournalist Bernice Notenboom wil ook impact bewerkstelligen met haar films. Ze deed dit eerder door haar documentaire over de vervuilende scheepvaart in de haven van Rotterdam levensgroot te tonen en door 30 Nederlandse topbestuurders mee te nemen naar Spitsbergen. Nu is ze bezig met een nieuwe film, ditmaal over de luchtvaart.

Op dit moment vliegt nog maar 5% van de wereldbevolking, maar de verwachting is dat het aantal mensen dat wil en gaat vliegen enorm zal toenemen. “Als we straks alle kolencentrales hebben gesloten en we elektrisch rijden, is vliegen het meest vervuilende wat we als persoon zullen doen.” Hoewel vliegen voor een grote CO2-uitstoot zorgt, is het vliegverkeer niet meegenomen in de Parijse klimaatakkoorden, omdat het niet land-gebonden is. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt op het gebied van duurzame ontwikkeling, maar het gaat nog lang niet zo snel als iedereen zou willen. Bijzonder aan de film is dat alle partijen, ook Schiphol en vliegtuigmaatschappijen, eraan meewerken. De hoop is dan ook dat deze film een groot en internationaal publiek zal bereiken.

Wil je helpen, of ben je anderzins geïnteresseerd, neem dan contact op met Bernice: Bernice@bernicenotenboom.com of via 06-15207288