Breikers begeleidt mobiliteit

3 juli 2019
mediagroen

Breikers begeleidt, inspireert, informeert en motiveert werkgevers in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) bij hun transitie naar slimme & duurzame mobiliteit en logistiek. Dit geldt dus ook voor organisaties op het Media Park in Hilversum.

Je kunt kosteloos en onafhankelijk ondersteuning krijgen van een Breikers-consultant bij het realiseren van individuele bedrijfsdoelstellingen op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit & logistiek. Dit is mogelijk omdat Breikers onderdeel uitmaken van het programma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’. Hierin werkt de MRA samen met de Rijksoverheid om de bereikbaarheid van de regio te borgen.

Neem voor meer informatie contact op met Rein Aarts (06-12161083, directeur van Breikers) of Tobias van den Briel (06-28312689, Breikers-consultant).

De mobiliteitsbehoefte van elk bedrijf en elke medewerker is anders. Daarom geeft de Breikers-consultant advies op maat en kan met jou het volgende oppakken:

 • het maken van een nulmeting van het mobiliteitsbeleid
 • inspiratiesessies organiseren
 • kennis delen
 • enquêtes opstellen en uitzetten
 • sparringspartner zijn
 • ons netwerk inzetten
 • een plan van aanpak maken
 • implementatie van het plan van aanpak
 • resultaatmetingen en evaluaties van de ontwikkelingen doen.

Breikers kan met je meedenken over:

 • kostenbesparing
 • leasebeleid
 • parkeerbeleid
 • wet & regelgeving
 • elektrisch rijden
 • fietsstimuleringsprogramma’s
 • verkleinen wagenpark
 • flexibel werken
 • betere bereikbaarheid
 • verhuizing
 • subsidies
 • mobiliteitsbudgetten
 • openbaar vervoer
 • btw-tarieven
 • CO2-uitstoot
 • vitaliteit
 • gedragsverandering en duurzame bedrijfsvoering & logistiek.

Je kunt ook gekoppeld worden aan andere bedrijven die een soortgelijke transitie (hebben) ondergaan zodat er van elkaar geleerd kan worden. Breikers werkt nu al samen met ruim 230 grote werkgevers in de MRA en functioneren waar nodig als brug naar belangenorganisaties, kennisinstellingen en de overheid. Naast het geven van advies op maat organiseert Breikers gedurende het hele jaar informatie-, netwerk-, en inspiratiebijeenkomsten op gebied van slimme & duurzame mobiliteit. Hier kun je als Breikers-deelnemer vrijblijvend aan deelnemen.

Neem voor meer informatie contact op met Rein Aarts (06-12161083, directeur van Breikers) of Tobias van den Briel (06-28312689, Breikers-consultant).