Duurzaam Media Park 2030

14 september 2018
mediagroen

Het Media Park wordt vanaf 2030 gepositioneerd als toonaangevende bestemming voor kenniscreatie op mediagebied. Duurzaamheid en leefbaarheid zijn twee hele belangrijke elementen in de visie van UNStudio. Deze visie werd op 7 september gepresenteerd door Wimar Jaeger (Gemeente Hilversum), Mark Achterberg (Media Park Management) en Ben van Berkel (UNStudio).

Zoals van een gerenommeerd bureau als UNStudio verwacht mag worden speelt duurzaamheid, en de leefbaarheid van het Media Park een grote rol in de plannen voor 2030. In plaats van een autogerichte omgeving, moet het een mensgerichte omgeving worden. “Trottoirs met ingebouwde sensoren, tot slimme netwerken voor ICT en energiebeheer: de technologie moet naadloos geïntegreerd worden in de gebouwde omgeving“, aldus UNStudio.

VPRO wilde graag een meer stedelijke omgeving scheppen met jongerenhuisvesting op het Media Park. Dat is iets waarover gedacht wordt in de vorm van short-stay mogelijkheden.

Het hoofdstuk over sustainability in het plan is opgesteld in samenspraak met Media Groen, en gaat uit van drie hoofdpunten:

  1. reductie van CO2 emissie met 90% in 2050, en energieleverancier in plaats van -verbruiker
  2. smart grid en batterij peak-shaving en backup faciliteiten faciliteren de overgang naar meer server-gebaseerde diensten
  3. tenminste energieniveau C voor alle gebouwen

Ook op andere plekken in het plan komen termen als duurzaamheid, circulariteit en slimme energienetwerken terug. Wimar Jaeger ging in zijn presentatie nog een duurzame stap verder toen hij aankondigde dat het Media Park “energieneutraal in 2025” zou zijn. In de plannen staat “een weg over de hei” direct naar Crailo ook weer als scenario. Gelukkig gaf wethouder Jaeger aan dat niet als realistische optie te zien, en gaat de hei niet lijden onder de kansen die er liggen op het Media Park.

Op de website Digital Creativity First is meer te lezen en zijn het rapport en een samenvatting te downloaden: http://www.digitalcreativityfirst.nl/media-park-2030