20kton CO2 bespaard door wind

3 april 2018
mediagroen

Forse vermindering CO2-uitstoot door groene stroom op Media Park

De bedrijven op het Media Park hebben vorig jaar een flinke bijdrage geleverd aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Ze hebben in 2017 voor ruim 30 miljoen kWh aan groene stroom ingekocht. Daarmee is 20.000 ton aan CO2-uitstoot voorkomen (bron: zie onderaan).

De groene stroom op het Media Park is onderbouwd met Garanties van Oorsprong (GvO’s) HollandseWind van Eneco. Dat betekent dat deze stroom voor 100% is opgewekt met Nederlandse windmolens. En dat deze GvO’s ‘Zondag met Lubach proof’ zijn. Ze voldoen aan de hoogste eisen die gesteld kunnen worden aan de inkoop van groene stroom in Nederland.

De vermindering met 20.000 ton CO2-uitstoot is 20% van de milieudoelstelling die Hilversum zichzelf heeft gesteld om per 2020 aan te voldoen. Inkoop van groene stroom via GvO’s kost ongeveer 0,5 cent per kWh. Het is dus een hele kosteneffectieve manier om CO2-uitstoot terug te dringen.

De bedrijven die de groene stroom gezamenlijk hebben ingekocht, zijn onder meer BNNVARA, NPO, RTL, Ericsson, NEP, United, VPRO, Beeld en Geluid, NTR, NOS en Unbranded. Ook de net buiten het Media Park gelegen AVROTROS, KPN en het AKN-gebouw kopen hun stroom groen in. Maar die vallen buiten het GVO-certificaat omdat ze een ander aansluitnummer hebben. Het bedrijf dat warmte en koeling aan de gebouwen levert, Ennatuurlijk, is de contractpartij voor het hele Media Park. Vandaar dat hun naam als klant op het certificaat (klik op de afbeelding links) staat vermeld.

Alle bedrijven op het Media Park verbruiken samen ongeveer evenveel stroom als 12.000 huishoudens. De kosten van de GvO’s voor 2018 om de CO2 uitstoot naar nul te brengen zijn ongeveer 200.000 euro voor alle bedrijven tezamen. Dat is ongeveer 40 euro per werknemer op het Media Park per jaar.

Wat vind jij? Is het dit geld waard om een CO2-besparing te behalen? Of kan jouw werkgever het geld beter besteden?

Bron: grijze stroom 0,649kg/kWh https://co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/