Media Park op 1 windmolen

27 maart 2018
mediagroen

Media Park op 1 windmolen

In december 2016 tekenden de bedrijven op het Media Park de Green Deal Media waarin ze toezegden te zullen vergroenen. 1,5 jaar later blijkt een steeds groter deel van Nederland te vergroenen, waaronder grote stroomverbruikers zoals de NS en Schiphol. Een bedrijf als KPN werkt al 10 jaar met datacenters die op groene stroom draaien. Door de vraag naar groene stroom neemt de prijs van Garanties van Oorsprong (GvO’s) toe, ze is het afgelopen jaar verdubbeld.

Het Media Park draait op HollandseWind van Eneco. In een bijeenkomst bij BNNVARA/VPRO/NTR, waar Jan-Willem Beukers van Eneco toelichtte hoe de stroommarkt in elkaar zit, bleek hoe deze markt nog in ontwikkeling is. Eneco is een partner in het Borssele III/IV veld dat in aanbouw is. Omdat deze windmolens op zee groot gebouwd worden, is één windmolen in dit veld voor de kust van Zeeland voldoende om de stroombehoefte van het hele Media Park voor een jaar (40 GWh) te leveren.

Het kabinet wil tussen 2024 en 2030 zoveel nieuwe windmolenparken in zee dat in 2030 tenminste 40% van onze electriciteitsbehoefte geleverd wordt door windmolens op zee. In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 vijf windparken moeten zijn gerealiseerd die, samen met de bestaande windparken, een totaal vermogen hebben van circa 4,5 gigawatt. Op grond van het regeerakkoord moet daar tussen 2024 en 2030 voor nog eens 7 gigawatt aan windparken op zee bij komen. Ook in het Klimaatakkoord zal windenergie op zee een rol spelen. Het Nederlandse deel van de Noordzee is ruim anderhalf keer zo groot als ons landoppervlak, en is belangrijk voor scheepvaart, visserij en natuur. Met de toenemende vraag naar duurzame energie biedt de relatief geringe waterdiepte, het gunstige windklimaat en de nabijheid van havens en (industriële) energieverbruikers kansen voor de energietransitie.

Maar daarmee zijn we er nog lang niet. De totale behoefte aan energie wordt voor 20 procent gedekt door elektriciteit. Wiebes benadrukt in een brief aan de Tweede Kamer dat ook de andere 80 procent verduurzaamd moet worden om Nederland, zoals beoogd in 2050, volledig CO2-neutraal te maken. Dat kan onder meer door het verwarming van huizen of door meer industriële processen te elektrificeren.

Er is dus nog een hele lange weg te gaan. Maar het zou mooi zijn als het Media Park middels GvO’s voorzien blijft van stroom door die ene windmolen daar op zee, tussen al die andere, en daarmee de energietransitie niet alleen in woord belijdt, maar ook in de praktijk ten uitvoering brengt.

bronnen voor deze tekst:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/03/27/kabinet-maakt-plannen-bekend-voor-windparken-op-zee-2024-2030

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/03/27/kamerbrief-routekaart-windenergie-op-zee-2030/kamerbrief-routekaart-windenergie-op-zee-2030.pdf

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/27/kabinet-wijst-locaties-aan-voor-windparken-op-zee-a1597232