Smart City inspireert

7 maart 2018
mediagroen

Smart City brainstorm inspireert op zeven thema’s

In de eerste Smart City brainstorm van de gemeente Hilversum werkten 50 Hilversummers samen in de Vorstin. Ze brainstormden in groepen over wat een Smart City aanpak Hilversum zou kunnen brengen. Onder leiding van Gaston Crolla van de gemeente Hilversum, een aantal inleidende sprekers, en creatieve coach Floris Verbeij kwamen de 50 deelnemers tot tientallen ideeën over hoe een Smart City de zeven thema’s kon inspireren en faciliteren.

Onder de zeven thema’s waren de slimme stad, de gezonde stad, de werkende stad, de veilige stad, en de duurzame stad. Voorafgegaan door een introductie van Floris over het verschil tussen een klassiek muziekstuk, en een jazz stuk werd in twee ronden creatief gebrainstormd. Aan de tafel van de duurzame stad, voorgezeten door Frank Visser, kwamen allerlei ideeën naar voren die te maken hadden met verduurzaming en de Smart City.

De beste ideeën die aan de ‘duurzame stad’ tafel naar boven borrelden waren:

  • het lokaal beschikbaar komen en gebruiken van grondstoffen online op elkaar afstemmen
  • navigatiesystemen het verkeer laten sturen op basis van de ‘ruimte’ in de stad
  • lokale energieopwekking matchen met lokaal verbruik
  • helpen bij het verlagen van de arbeidskosten van de circulaire economie


Het ‘verkorten’ van allerlei kringen op het gebied van circulaire economie werd als een belangrijke kans van een Smart City gezien. Met ‘verkorten’ wordt bedoeld dat vraag en aanbod van arbeid, energie en grondstoffen zo lokaal mogelijk op elkaar worden afgestemd.

Het aansturen van navigatiesystemen aan de hand van wat een stad kan dragen werd kansrijk geacht. Vrachtwagens zouden midden in de nacht worden omgeleid om mensen niet te storen in hun slaap, maar zouden overdag wel bepaalde routes kunnen nemen. Als een bepaald niveau van luchtvervuiling bereikt zou zijn, zouden routes omgelegd worden. Of fietsers zouden automatisch sneller groen licht moeten krijgen als het regent.

Ter afsluiting van de avond werden de beste twee ideeën per thema publiek gepresenteerd, en vastgelegd door sneltekenaar Bert van der Meer. Alle resultaten worden door de Gemeente gedeeld via de app van Locali: https://locali.nu