GvO’s zijn ‘Zondag met Lubach proof’

5 februari 2018
mediagroen

In Nederland weet je zeker dat je groene stroom geleverd krijgt als je er de bijbehorende Garanties van Oorsprong (GvO’s) bij krijgt. De directies van BNNVARA/NTR/VPRO wilden graag toegelicht krijgen hoe de prijs van Garanties van Oorsprong (GvO’s) van HollandseWind tot stand komt, en wat er met de opbrengsten van de GvO’s gebeurt. Jan-Willem Beukers van Eneco ging het gesprek aan.

De aanleiding voor de bijeenkomst was de bijna verdubbeling van de prijs van GvO’s HollandseWind van 2017 op 2018, van een kwart cent per kWh naar een halve cent per kWh. De prijs van een GvO is daarmee per kWh nog steeds maar ongeveer 10% van de prijs van de stroom zelf per kWh. Er is geen andere vorm van vergroenen die zoveel waarde voor je geld biedt.

Zijn er dure en goedkope, of harde en zachte GvO’s: Ja, de prijs heeft te maken met de hardheid van de groenheid van de bron van de groene stroom. Waterkracht GvO’s uit Noorwegen of Italië zijn goedkoper dan die van windstroom die in Nederland opgewekt is. Maar niet alles doorstaat de Zondag met Lubach-test (zie volgende item).

Doorstaat HollandseWind de “Zondag met Lubach test”: Toevallig ging Zondag met Lubach de zondagavond voor de bijeenkomst over groene stroom. In het item pelde Arjen Lubach de hoeveelheid groene stroom in Nederland van 69% tot 21% af, en uiteindelijk tot 2,2% van de totale energiebehoefte. HollandseWind valt onder die 21% en onder die 2,2%, en is daarmee de hardste groene stroom die te koop is. HollandseWind doorstaat de “Zondag met Lubach test”.

En HollandseWind is onderdeel van die 2,2%. Dus als het Media Park GvO’s HollandseWind koopt om te vergroenen, dan zal zelfs Zondag met Lubach toegeven dat het Media Park op groene stroom draait. En dat zegt wat.

Wat gebeurt er met de opbrengsten van de GvO’s: De prijs van GvO’s wordt op basis van de marktvraag bepaald. De opbrengsten van GvO’s helpen de kosten van de ontwikkeling van duurzame opwekking zoals windenergieparken te dekken. Hoe meer een GvO oplevert, deste meer geld er is voor nieuwe parken. De kosten van nieuwe parken worden verder gedekt uit de normale opbrengsten voor de kWh die opgewekt wordt, en door subsidies per opgewekte kWh van de overheid.

Versnellen we de plannen door GvO’s in te kopen: Er werd gezegd dat nu al alle groene stroom verkocht wordt, dus waarom zouden we nog groene stroom inkopen, we lijken immers de ontwikkeling van windparken niet meer te versnellen? Het is altijd zo dat hoe groter de vraag is, hoe sneller ontwikkelingen zullen gaan. Het stroomverbruik van het Media Park kan geleverd worden door één windmolen in het plan Borsele 3/4 (40 GWh/jaar). Maar die ene Media Park windmolen moet er dan wel komen. https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie/categorieën/sde-windenergie-op-zee/windgebied-borssele-iii-en-iv

Hoe zal de prijs van GvO’s zich verder ontwikkelen:De vraag naar groene stroom groeide de afgelopen jaren harder dan het aanbod van groene stroom. Ik heb hierover eerder een prognose rondgestuurd van de groei van het aantal windmolens op land en op zee. Het zijn enorme investeringen, dus het zijn lange trajecten, maar uiteindelijk zal vrijwel al onze stroom duurzaam opgewekt moeten zijn. De prijsontwikkeling van GvO’s is moeilijk te voorspellen. Wel is het zo dat hoe langer de vastgelegde periode is, hoe beter de stroom ingekocht kan worden, hoe goedkoper de GvO’s zijn. KPN en de NS kopen zo voor wel 10 jaar in. Het is inderdaad dubbel dat overheidsbedrijven zoveel groene stroom inkopen dat daarmee de groene stroom voor iedereen duurder wordt. Maar de verwachting is dat met het groeien van de windparken, dat GvO’s op termijn in prijs zullen dalen.

Hourly matching via gas ipv kolen scheelt ook CO2: Het waait niet altijd hard genoeg om alle stroom op elk moment groen te laten zijn. Op andere momenten is er weer een overschot, en per saldo komt het op jaarbasis op de afgesproken hoeveelheid uit. Er zijn mogelijkheden om in de dalperioden waar stroom uit fossiele centrales moet worden ingekocht, dit alleen te doen bij gascentrales, en niet bij kolencentrales. Men noemt dit hourly matching. Gascentrales stoten maar 1/3e van de CO2 uit van een kolencentrale, dus door in het contract op te nemen dat bij dalperioden alleen stroom van gas mag worden ingekocht, draag je verder bij aan de afname van CO2 uitstoot. Nu sluiten gascentrales omdat ze duurder zijn dan kolencentrales, wat voor het milieu een heel slecht besluit is.

Afwegingen: Gevraagd naar de afwegingen werd door de aanwezigen aangegeven dat de meerprijs van groene stroom (ongeveer 200.000 euro voor 2018) afgewogen moet worden tegen andere keuzes.

  • Bewustwording onder het personeel is belangrijk, zodat ze duurzaamheid internaliseren en het uitdragen.
  • Tegelijkertijd wordt het budget dat aan GvO’s wordt uitgegeven gekort op andere, misschien meer primaire processen.
  • Er is een gevoel dat men gestraft wordt voor het groen willen inkopen van energie, terwijl juist degenen die op kolen draaien gestraft zouden moeten worden.
  • GvO’s inkopen blijft een ver van mijn bed show, zelf maatregelen nemen levert besparingen op, en besparingen zijn voor het gevoel meer waard dan vergroening.
  • Er zijn in 2016 afspraken gemaakt dat tenminste 70% van het stroomverbruik groen ingekocht zou worden, of zou worden bespaard. Het is gelukkig zo dat een aantal deelnemers aangeeft dat het budget dat aan GvO’s uitgegeven zou worden beschikbaar blijft voor eigen maatregelen. Daarmee zal echter de hoeveelheid bespaarde CO2 echter zonder twijfel teruglopen, al zal het eigenaarschap wellicht toenemen http://www.mediagroen.nl/2016/12/13/green-deal-media/

Media: Als je ziet hoeveel PR de NS, KPN, Schiphol, Unilever, Google e.d. weten te genereren met hun duurzaamheidsmaatregelen, dan mogen de mediabedrijven zich hierover ook wel iets meer op de borst kloppen. Pas dan is de lijn met het personeel en hun omgeving ook te leggen, kunnen zij trots zijn en het internaliseren en uitdragen. Verduurzaming van de energieinkoop kan dan samen met andere maatregelen zoals Albert (CO2 programma voor contentproducties) de aandacht krijgen die het in het MVO profiel verdient.

Nabrander – CO2 belasting: Om duurzaamheid echt te promoten zou CO2 uitstoot veel zwaarder belast moeten worden. Zowel Shell als Greenpeace is voor invoering van een substantiële CO2 belasting van ongeveer 60 euro per ton CO2. Dat zou benzine ongeveer 15 cent per liter duurder maken. En het Media Park zou dan per jaar ongeveer 1.000.000 euro CO2 belasting moeten betalen als het op grijze stroom bleef draaien (gemiddeld 400gr CO2/ton). Op kolen zou de CO2 belasting meer dan 2.000.000 euro zijn (900gr CO2/ton), wat ongeveer een verdubbeling van de huidige totale energierekening zou betekenen. Dus per saldo is het vooruithelpen van groene stroom door het inkopen van GvO’s (200.000 euro voor het hele Media Park) veruit de goedkoopste optie, als je het afweegt tegen de kans op van een invoering van een substantiële CO2 tax. Want als die wordt ingevoerd zal marktwerking er voor zorgen dat alle energieprijzen fors omhoog gaan. Dus groene stroom is zo bekeken niet alleen duurzaam, maar ook nog eens goedkoop 🙂 https://www.volkskrant.nl/buitenland/waarom-voeren-we-geen-co2-belasting-in~a4198722/ Alle reden om verduurzaming, door besparing of opwekking, een warm hart toe te dragen.

Vragen en opmerkingen? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Frank Visser via frank.visser@mediagroen.nl, of via 06-51489675