Perspectief 2025

14 juli 2016
mediagroen

Op 12 juli zijn de Mediagroen partners gestart met een serie van drie sessies over duurzaamheid op het Mediapark in 2025. In de afgelopen maanden is er gewerkt aan huidige inzichten, aan stroom van Hollandse Wind, aan laadpalen, etc. Het idee is dat een beeld van de energiehuishouding van het Mediapark in 2025 leidt tot nieuwe vergezichten, tot nieuwe doelen, en een horizon om investeringsbeslissingen te nemen. Leasecontracten, de schil van de gebouwen, gaan we aardgas uitfaseren, dit zijn allemaal vragen die niet binnen maanden beantwoord kunnen worden, maar die jaren vergen.

FullSizeRender

Deze eerste bijeenkomst bracht de huidige ambitie en situatie in beeld op de onderwerpen ‘energie’, ‘materiaalstromen’ en ‘mobiliteit’. De 15 deelnemers hebben in drie groepen onder begeleiding van experts van TNO en ENGIE gewerkt aan een spiderweb om hun inschatting te plotten. Links is het resultaat van één van de groepen te zien. Elk van de drie groepen had haar eigen aandachtspunten. Beheerders van studio’s en productiefacilteiten hebben andere ideeën dan energiebeheerders. De samenhang is van het grootste belang, die te vinden en voor het voetlicht te brengen is de taak van de begeleidende partijen. De uitkomsten van de sessie worden geanalyseerd en zijn input voor de volgende sessies.

In de volgende bijeenkomst in september zal het grote plaatje in 2025 en verder geschetst worden, waarna in een derde bijeenkomst in oktober de roadmap naar 2025 en verder ingevuld wordt.