Groene ambities Media Park

16 februari 2016
mediagroen

Begin deze maand vond een bijeenkomst plaats met alle partners van het Media Groen project om de ambities en collectiviteiten met betrekking tot duurzaamheid op het Mediapark te toetsen.

logo slide

Zoekend naar besparing
De gemeente Hilversum heeft als doelstelling dat de stad Hilversum klimaatneutraal moet zijn in 2050. Voor 2020 betekent dat een besparing van 100kton CO2 waarvan 50kton nog gevonden moet worden. De mediasector is één van de sectoren waar besparingen gezocht worden die zullen worden vastgelegd in een Green Deal met de Gemeente.

Voorbeelden van verduurzaming
Mediabedrijven zoals NEP en RTL Nederland werken inmiddels al op diverse vlakken aan duurzaamheidsdoelstellingen. RTL toont de projectpartners een aantal van de in haar kantooromgeving doorgevoerde maatregelen:

  • het hanteren van de slaapstand op de verlichting op beeldschermen en pc’s en dat laten samenvallen met het inschakelen van het gebouwalarm scheelt energie;
  • het inzetten van slechts enkele netwerkprinters, die alleen zwartwit en dubbelzijdig printen en alleen printen als het opgehaald wordt scheelt 30% printkosten;
  • het installeren van een geavanceerd gebouwbeheerssysteem om het klimaat in de studio’s en ruimtes te regelen afhankelijk van het aantal mensen en de geproduceerde warmte in de ruimte scheelt energie en brengt comfort.

Er is nog veel ‘laaghangend fruit’ te vinden, binnen de gebouwen, maar ook in de bedrijfsprocessen en in samenwerking met werknemers en de stad Hilversum.

Ideeën en financiën
Omdat “groen” nog altijd duurder is, vinden de projectpartners het van belang samen te zoeken naar duurzame oplossingen en hierover gezamenlijke duurzaamheidsafspraken te maken: “we moeten niet op onderliggend niveau individueel de goedkoopste oplossing willen vinden”.

De projectpartners wisselen samen lopende ideeën uit over duurzame mogelijkheden. Zo denkt Beeld en Geluid aan het gebruiken van hun vijver als koelreservoir en onderzoekt United hoe de vervanging van lichtplafonds door LED gefinancierd kan worden. Een andere projectpartner inventariseert of de verbruikte stroom door het Mediapark duurzaam opgewekt kan worden door Nederlandse windmolens. Verder is er aandacht voor leren van andere duurzaamheidsinitiatieven in Nederland en het bewustmaken van duurzaamheid onder de werknemers op het Mediapark.

De partners van Media Groen zijn bereid informatie en ervaringen te delen en opties zoals de groene stroom en de financiering van LED lichtplafonds te concretiseren. Komende bijeenkomsten zullen hierin voorzien.

Voor meer informatie: Frank Visser 06-514 89 675