Green deals voor Hilversum

22 december 2015
mediagroen

Green deals met de samenleving voor een duurzaam Hilversum
Nieuw duurzaamheidsprogramma voor 2016-2020

Het Hilversumse college gaat voor 100kTon CO2 reductie en een klimaatneutrale eigen bedrijfsvoering in 2020. Dat staat in het nieuwe duurzaamheidsprogramma dat het college voorlegt aan de gemeenteraad. Dit is de lokale actie die nodig is om de afspraken van de klimaattop in Parijs na te komen. Hilversum wil in 2050 klimaatneutraal zijn.

Wethouder Nicolien van Vroonhoven over dit ambitieuze doel: “We kunnen dit doel bereiken als we dit samen met de samenleving oppakken, met bewoners, ondernemers, bedrijven en organisaties. Zij krijgen in het duurzaamheidsvraagstuk een steeds grotere rol. Dat zie je ook in Hilversum. We gaan initiatieven aanjagen en de investeringen versnellen. We zien zelf mogelijkheden voor projecten ter waarde van 50kTon. Voor de resterende 50% zijn de komende jaren nieuwe plannen en financiering nodig. We willen gebruik maken van nieuwe inzichten, technologieën, plannen en partijen.

In onze stad waar het bruist van de creativiteit moet het mogelijk zijn om verder te denken en samen oplossingen te vinden. Een belangrijke stap daarin is het oprichten van het Energieplatform Hilversum. Dit platform krijgt de opdracht een zo groot mogelijke impact te realiseren op de verduurzaming van Hilversum door maatschappelijk kapitaal en innovatieve denkkracht uit de stad te bundelen en te komen tot concrete afspraken: Green Deals. In dit platform zitten vertegenwoordigers uit het gemeentebestuur, de media, het onderwijs, ondernemers, wetenschappers, erfgoed en HilverZon. De eerste Green Deal sluit de gemeente met HilverZon met onder meer afspraken over het streven naar 15.000 extra zonnepanelen in 2020.”

Komende vier jaar gaat de gemeente de maatschappij ook intensiever ondersteunen. Ze zet expertise en uitvoeringskracht in om de verschillende partijen te helpen over de drempels heen te komen van het verduurzamen. Afgelopen jaren is gebleken dat dit werkt, bijvoorbeeld met de wijkaanpak samen met Meentkracht en Heikracht. Voor maatschappelijk vastgoed wordt een revolverend fonds gestart. En tot slot blijft Hilversum investeren in het verduurzamen van haar eigen organisatie, een weg die ze in 2012 is ingeslagen. Met haar duurzame aanpassingen wil ze maatschappelijke sectoren inspireren.