3MW zon op het Mediapark?

17 december 2015
mediagroen

Op 17 december 2015 zaten alle facilitaire managers van de grote bedrijven op het Mediapark samen bij iMMovator om de mogelijkheden van zonne-energie voor het Mediapark te verkennen.

De inventarisatie van Solar Partner uit Bussum laat zien dat er met een kleine 12.000 panelen 3MWpiek aan capaciteit neergelegd kan worden waarmee jaarlijks 2,8 miljoen kWh aan electriciteit kan worden opgewekt. Het Decorcentrum zou met het grote dakoppervlak alleen al bijna 1MW piekcapaciteit kunnen huisvesten. Het Studiocentrum is goed voor nog eens bijna 0,5MW piekcapaciteit. Vanwege de speciale situatie van het Mediapark is het voor de bedrijven echter niet lonend om zelf gebruik te maken van deze zonne-energie.

Drie business cases
Buiten het zelf opwekken en consumeren van de zonne-energie zijn er andere mogelijkheden om bij te dragen aan verduurzaming. Drie organisaties lichtten hun mogelijke business case toe.

Hilverzon
Hilverzon faciliteert het gebruik van daken voor het neerleggen van zonnepanelen door omwonenden. De daken van het Mediapark kunnen gevuld worden met zonnepanelen die bekostigd zijn door omwonenden die ook de opgewekte energie afnemen. Hiervoor is een belastingmaatregel van kracht die middels een postcoderoos een belastingkorting geeft. Dat betekent dat inwoners van de villawijk ten westen, de woonwijk over het spoor, de wijk tussen het Mediapark en het centrum, Hilversumse Meent en het zuiden van Bussum gebruik kunnen maken van deze regeling. De terugverdientijd voor de panelen is dan 5-7 jaar. De eigenaars en gebruikers van de daken op het Mediapark moeten een recht van opstal verlenen waarbinnen een aantal dingen geregeld zijn, en dan hebben ze verder geen omkijken meer naar het dak, de installatie en het onderhoud.

Wozocon
Wocozon faciliteert het inzetten van zonnepanelen op daken van woningbouwverenigingen. Ze wordt gefinancierd via Bank Nederlandse Gemeenten en de Provinciale Energiefondsen. Huurders hebben het geld niet om te investeren in zonnepanelen. Wocozon doet de investering en garandeert de huurders dat ze nooit meer betalen dan ze nu betalen. Hoe meer er van de zonne-energie geprofiteerd wordt, hoe goedkoper het voor de huurders zal worden. De woningbouwcorporatie hoeft ook geen investering te doen. In de wijk over het spoort van het Mediapark zijn voldoende huurwoningen en portiekflats om een dergelijke opzet succesvol te maken. Het enige nadeel in relatie tot de case van het Mediapark is dat de case is gebouwd op dat opwekking en consumptie ‘achter de voordeur’ plaatsvindt zodat verrekend kan worden zonder transportkosten. Als de investering op het Mediapark plaats zou vinden en de opgewekte stroom zou voor consumptie naar de huizen verderop moeten, dan geldt dat transportkosten in rekening gebracht moeten worden, en wordt de businesscase veel minder aantrekkelijk.

Zon NL
Zon NL denkt dat het mogelijk is om de volledige stroombehoefte van het Mediapark te leveren vanuit zonnevelden die ze kunnen realiseren, tegen eenzelfde prijs als het grootverbruikerstarief dat nu door de bedrijven betaald wordt. Zo’n zonneveld zou dan elders in Nederland gerealiseerd worden. Er zijn zonnevelden waar kippen onder de panelen doorlopen, of ze worden gerealiseerd op land dat niet gebruikt wordt omdat het om gedurende een aantal jaren om een of andere reden leeg moet blijven. Voor het kunnen leveren van stroom tegen het grootverbruikerstarief zal de business case zeer scherp moeten zijn, en is SDE+ subsidie onontbeerlijk. Meer werk is nodig om deze business case werkelijkheid te kunnen laten worden.

Conclusie
Het stroomverbruik van het Mediapark is hoog, en de infrastructuur met gebouwen, eisen aan continuïteit, warmte-kracht-koppelingen, en langdurige contracten met bijbehorende lage tarieven maken het lastig om ineens grootschalig over te gaan op zonne-energie of een andere duurzame vorm. De naar voren gebrachte business cases laten echter zien dat er mogelijkheden zijn om de daken in te zetten, ook zonder dat de stroom door de bedrijven zelf gebruikt hoeft te worden. Een koppeling met de omwonenden zou 1.000 Hilversumse huishoudens van volledig duurzame stroom kunnen voorzien. Wordt vervolgd…